Meting lichaamssamenstelling

Kinantropometrie (ISAK)
Kinantropometrie is het gebied van de wetenschap dat zich bezighoudt met het meten van de samenstelling van het menselijk lichaam. Als gevolg van veranderingen in leefstijl, voeding, activiteiten en etnische samenstelling van populaties, zijn er altijd veranderingen in de verdeling van lichaamsdimensies.

Wat is het
Een gestandaardiseerde manier om de lichaamssamenstelling te bepalen volgens ISAK, The International Society for the Advancement of Kinanthropometry. Er wordt gebruik gemaakt van een 17-puntsmeting.

Waarom?
Met deze gegevens kan je jouw lichaamssamenstelling monitoren en iets zeggen over het onderhuids vet en eventuele gezondheidsrisico’s. Ook wordt jouw somatotype berekend. Met het somatotype kan er een nóg gepersonaliseerder advies worden gegeven over voeding en beweging. Bovendien kan je naar verloop van tijd met controlemetingen checken of de gekozen interventie werkt en/of moet worden aangepast.

Wat wordt er gemeten?

  • Het gewicht
  • Gestrekte lengte
  • 8 huidplooien
  • 5 omtrekken
  • 2 botbreedtes

Kosten?
EU 69,- (inclusief schriftelijk rapport)

Follow up | Monitoren | Controlemeting

Het is verstandig om na een complete lichaamssamenstelling-meting een vervolgafspraak te maken voor een nieuwe meting. Tijdens de nieuwe metingen worden het gewicht, de huidplooien en de omtrekken gemeten. Je weet hierdoor of de toegepaste interventie (voeding en/of training) heeft gewerkt.

Hoe vaak meten?

Het is niet nodig om elke maand een meting in te plannen.
Hoe vaak je jouw lichaamssamenstelling wil monitoren is afhankelijk van de hoeveelheid trainingen en het gewenste doel. Wij adviseren om 1x per kwartaal te meten.

Kosten?
1 losse vervolgmeting: EU 45,-
3 vervolgmetingen: EU 99,-